Oznaka: Ako želite sa nekim da ostanete dajte mu više od onog što je dovoljno