Premium ljubavni romani

Naličje ucene

Nemirno je hodala po apartmanu razmišljajući o tome šta da učini. Prvo mora da rezerviše let. Onda će saopštiti Hektoru da neće s njim ići …
Premium ljubavni romani

Plave zvezde

Nije joj se to sviđalo. Osećaj da njen momak ne želi njeno prisustvo bio je zaista neprijatan, budio je sumnje, i pomisao da Lijamu nije …