Oznaka: mirisni cvjetovi ljubavi

Free ljubići

Mirisni cvjetovi ljubavi

Adam Heins je zaustavio kola ispred velike grañevine, koja je više ličila na dvorac nego na kuću. Dva velika psa od kamena su bila postavljena sa obje strane ulaznih vrata. Adam je alkom zakucao na vrata. Meñutim, vrata su se otvorila tek kada je treći put kucao. Pogledao je u …