1581

Probudjena nada

Vikend ljubići

Terens Henderson je mirno sedeo u salonu čekajući da se pojavi Eva. Vrata su bila otvorena i on je, sa mesta na kom je sedeo. mogao da vidi, sa jedne strane, deo prostranog hola, a sa druge, dobar deo terase. Detaljno je posmatrao bogati nameštaj i sve te sitnice koje su Eva i on uneli u tu prostoriju. Pogled mu je .odlutao’ do prostrane terase sa ogradom od kovanog gvozda. Setno se osmehnuo spazivši pletenu naslonjaču prekrivenu crvenim kariranim prekrivaćem. Tu naslonjaču je samo on koristio. Vratio je pogled na prostoriju u kojoj je sedeo. Izgledala je otmeno i do…

Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se