Oznaka: Strasno ubedjivanje

LJUBIĆI

Strasno ubedjivanje

Adriana Kol je sedela za radnim stalnim. Slušalica joj je bila naslonila na rame dok je beleţila podatke za jedan privremeni posao, posao kasirke u jednom od lokalnih restorana. Den Kolson je nekoliko puta koristio usluge Kol agencije i već je bio redovna mušterija. Verujem da imam pravu devojku za …