Kakve su ti misli takav ti je život

Audio knjige

Najveće mudrosti Staraca arhimandrita Tadeje: Budimo smireni radi svoga dobra i Kakve su ti misli takav ti je život u jednoj knjizi!

“Smirena i krotka duša zrači plemenitost i dobrotu. Takva duša i kada ćuti emituje uz sebe uvek mirne, tihe talase pune ljubavi i dobrote. Takva se duša ne vređa kad je vređate i grdite, možete i d je izudarate, a ona vas žali što se tako mnogo mučite. Takvi su malobrojni na zemaljskoj kugli, ali zbog njih Sunce greje i Bog nam daje blagoslov da živimo i da imamo sve što nam je potrebno za život. Mi treba misleno da se izmenimo.

Počnite svesno da šaljete dobre misli, misli ljubavi i dobrih želja onome ko vam je mrzak, ko vas je uvredio, ko vas ne voli. Na sopstvenom primeru moći ćete tada da se uverite u snagu dobrih misli.

Kao u porodicama, sve se isto dešava i na radnim mestima, u fabrikama, školama, bolnicama. Prestanite da mislite zlo o svome šefu ili drugu na poslu, preokrenite zle misli u dobre i videćete promenu ponašanja vaših dotadašnjih “neprijatelja”.

Energija koju pošaljemo prema nekom biću, vraća se nama. ako šaljemo ljubav, ljubav umnoženu ćemo dobiti. Ako šaljemo mržnju, ista umnožena mržnja se vraća nama.

Naš život zavisi od sopstvenih misli.” – Starac arhimandrit Tadej

Sadržaj

Život zavisi od naših misli, 7
Duhovni život, 12
Budimo dobri radi svoga dobra, 14
Pomiri se sam sa sobom, 17
Kakvim se mislima bavimo takav nam je život, 18
Naša slobodna volja, 23
Smirenoj duši u Gospodu ni pakao ništa ne može, 24
Smirenoumlje, 28
Blagodatna molitva, 29
Umna molitva, 33
Molimo se za neprijatelje, 36
Da ne bude volja naša, 36
Čovekov pad, 40
Ljudska prozorljivost, 45
Dar Božiji, 47
Na putu Božijem, 48
Svaka vlast je od Boga
Preokrenite zle misli u dobro, 53
Bogougodna porodica, 55
Moramo poštovati roditelje, 56
Roditelji imaju veliku vlast nad decom, 61
Bračni drugovi, 63
Životom se mnogo više uči nego govorom, 65
Ispravi sebe postaćeš životni primer, 66
Kakve nas je Gospod stvorio takvi da mu pristupimo, 67
Mir i radost u Duhu Svetom, 71
Carstvo nebesko, 74
Sveto pričešće, 77
Ljubav, radost i mir – božanski darovi, 79
Božanska ljubav, 80
Ljubi bližnjeg svog kao sebe samog, 83
Božanski karakter, 84
Raj i pakao su misleno stanje duše, 85
Zli duhovi, 88
Zlo je unutra u nama, 91
Nema neoprostivog greha osim neokajanog greha, 95
Protiv gneva, 98
Božanska ljubav ne trpi egoizam, 99
Paklena zavist, 101
U zdravom duhu – zdravo telo, 103
Depresija je kombinacija misli, 104
Upokojene duše očekuju molitve svete Crkve i svojih srodnika, 105
Tuga, 106
Nervoza, 107
Pokajanje je izmena života, 108
Od srca oprostimo svima sve, 112
Strah Božiji, 114
Novi svetski poredak, 116
Molitve smirenih i krotkih duša odlažu strašni sud, 117
Da se sjedinimo sa Gospodom i da se brinemo za sutra, 120
Duša koja se predala volji Božijoj ničega se ne boji, 121
Što god vera zaželi Gospod učini, 123
Božanska blagodat – nagrada za dobra dela, 124
Starac arhimandrit Tadej, 125

Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se

Otkrij više sa Ljubići online

Upiši se da nastaviš čitanje i dobij pristup kompletnom arhivu

Nastavi čitanje