Sultanova trpeza

Vikend ljubići

Prostrano i lepo uređeno dvorište kuće porodice Okšar, koja se nalazila u juţnom
delu Ankare, bilo je ispunjeno mnoštvom dece različitog uzrasta, kao i njihovih
pratilaca koji su, svi zajedno, pravili veliku guţvu, i još veću galamu. Kroz smeh,
ciku i dovikivanje gostiju, okupljenih na proslavi petog rođendana najmlađeg člana
Okšarovih, probijali su se zvuci modeme muzike sa radija, muzike koja je činila da
sve dobij a prizvuk haotičnosti.
S obzirom na to da je Timur Okšar, glava porodice, uţivao veliki društveni ugled,
zahvaljujući poziciji vlasnika popularnog sportskog kluba, proslavi su prisustvovale
mnoge javne ličnosti. One su podigle rejting tom skupu i proizvele ga u događaj od
estradne vaţnosti, ipak, domaćini su najviše od svih ţeleli da vide Hadara Kaldirana,
svog dugogodišnjeg i najbliskijeg prijatelja.
Njihov sin, Kenan, ga je oboţavao. Od njega je dobijao najbolje poklone, najviše se
smejao njegovim šalama, uţivao je u njegovom društvu. Upravo je Kenan, svojim
detinjim šarmom, počeo da navodi Hadara Kaldirana da razmišlja o ţenidbi i
osnivanju porodice, iako je samog sebe proglasio za nepopravljivog neţenju. Tome
su se Okšarovi posebno radovali, jer su smatrali da bi njihov prijatelj bio poţrtvovan
i odgovoran suprug i otac. Da bi mu ta uloga mnogo bolje pristajala, od uloge
prvorazrednog plejboja, za kojim su uzdisale sve lepe i bogate udavače.
Obaveze su primorale Hadara da kasno krene na proslavu Kenanovog rođendana,
zbog čega je bio primoran da parkira automobil prilično daleko, od kapije Okšarovih.
Ta okolnost je navela njegovu aktuelnu ljubavnicu, Guven Ates, koju je poveo kao
pratilju, da nezadovoljno hukne.

Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se

Otkrij više sa Ljubići online

Upiši se da nastaviš čitanje i dobij pristup kompletnom arhivu

Nastavi čitanje