6938

Na krilima ljubavi

LJUBIĆI

Ruka koja ju je na trenutak zaustavila bila je snažna, muževna. Kili Ričards se okrenula i njene pretpostavke su se obistinile. Prsti na njenoj mišici odavali su snagu. Začuđena, ona pomeri pogled malo naviše i ugleda lepo preplanulu mušku mišicu u košulji s kratkim rukavima. Ispod košulje su se isticala snažna ramena i grudi.
— Izvinite — začu se dubok i prijatan glas, koji je uspešno nadjačavao buku na aerodromu Santa Fe. — Mogu li da vam pomognem oko prtljaga?
Muškarac koga je Kili ugledala imao je snažnu bradu, a na usnama mu je lebdeo prijatan smešak. Prav nos i sive oči, u kojima se ogledao smisao za humor delovali su joj arogantno.
Iznenada se setila. Prepoznala je muškarca koji je u avionu sedeo nekoliko redova ispred nje. Setila se još nekih karakterističnih detalja.
Pozdravio je jednog člana posade, a ovaj mu je uzvratio pozdrav tako dajoj je bilo jasno da je reč o čestom i cenjenom putniku. Karakterističan je bio i način na koji je prišao jednom od preostalih praznih mesta i otvorio
kožni neseser. Gledala je u njegov zatiljak dok se koncentrisao nad nekim tekstom. Pramenovi crne kovrčave kose spuštali su mu se sve do okovratnika košulje. Nijednom nije pogledao u njenom pravcu, sećala se Kili. Ili bar ona to nije primetila. A sada ju je veoma pažljivo posmatrao i po pogledima njegovih tamosivih očiju znala je da ju je primetio i u avionu. Trebalo je to da zna, da oseti dodir njegovog pogleda.
***
Iznenada se setila. Prepoznala je muškarca koji je u avionu sedeo nekoliko redova ispred nje. Setila se još nekih karakterističnih detalja.
Pozdravio je jednog člana posade, a ovaj mu je uzvratio pozdrav tako da joj je bilo jasno da je reč o čestom i cenjenom putniku. Karakterističan je bio i način na koji je prišao jednom od preostalih praznih mesta i otvorio kožni neseser. Gledala je u njegov zatiljak dok se koncentrisao nad nekim tekstom. Pramenovi crne kovrčave kose spuštali su mu se sve do okovratnika košulje. Nijednom nije pogledao u njenom pravcu, sećala se Kili. Ili bar ona to nije primetila. A sada ju je veoma pažljivo posmatrao i po pogledima njegovih tamosivih očiju znala je da ju je primetio i u avionu. Trebalo je to da zna, da oseti dodir njegovog pogleda.


Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se