Nezaboravna ljubav

Vikend ljubići

Kako je izdržala šest godina bez izlazaka? Prve tri godine po Deni-jevom rođenju pohađala je kurs za knjigovođu i sad je to poziv kojim zarađuje za život. Uz sina, kurs i poslove koje je u međuvremenu radila, teško da je mogla da naleti na odgovarajućeg muškarca. A zapravo to nije ni želela. Ko se jednom opeče…
Drugi put će biti opreznija. Insisti-raće na tome da ne žure, a to je značilo večeru i možda poljubac za laku noć… Sad mora još nešto da završi.
Prednost samostalnog posla jeste u tome što sama određuje radno vre-me i može da radi kod kuće. Tako je uvek bila uz Denija. Mana je što se lako preusmeri pažnja – kao danas. Nije bilo šefa koji bi joj sedeo za vratom. Zato joj je sad zanimljivije da razmišlja o tome šta će večeras obući mada treba da odradi još deo posla.
Prisilila je sebe da sedne za sto i da uključi mozak. Sabiranje beskrajnih kolona cifara zahtevalo je koncentraciju, a to je značilo da ne sme da misli ni na šta drugo.

Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se