OSVETNICA

Vikend ljubići

Dan je bio topao, sunčan, blago vetrovit. Plaža je bila pusta, priobalni pejzaž je odisao mirom i lepotom. Talasi okeana su se lenjo lomili na pučini, voda je svetlucala i presijavala se na podnevnom suncu, u vazduhu su se mešali mirisi soli i egzotičnog cveća. U daljini se čulo oglašavanje sirene broda, koji se zaputio ka afričkoj obali. Prepušteni vetru, pelikani su nepomičnih krila leteli nisko nad vodom. Ambijent je bio idiličan, umirujuči. Ništa nije nagoveštavalo dolazak oluje i remečenje tih prizora spokojstva.
Ipak…
Simona Maldonado je znala da če se nešto dogoditi, nešto, što če joj uzburkati život. Napetost ju je naterala da izađe iz kuče i spusti se do obale. Tamo je izula mokasine i bosim nogama prošetala po pesku, gazeči morske trave koj e j e okean izbacio.
Hodala je nasumice, ravnodušna prema vetru koji joj je milovao lice i mrsio joj kosu, prema mirisima koji su joj ispunjavali nozdrve, prema suncu i vodi. Zaustavila se tek kada su deliči polomljenih školjki počeli da joj se zabadaju u kožu na stopalima.
Zatvorila je oči i duboko uzdahnula.

Pokušala je da ignoriše svoj nemir, da ne razmišlja o njegovim uzrocima, ali, ma koliko bežala od realnosti, dobro je znala da je samo jedna okolnost mogla daje uznemiri…
Samo jedna okolnost, i samo jedan čovek…
Ali, kolika je verovatnoća bila da se to dogodi, pitala se, dok je halapljivo udisala vazduh i pokušavala da dubokim udisajima povrati narušenu ravnotežu. Kolika je bila verovatnoća da je Alesio došao na Madeiru?
Ogromna, shvatila je, osećajući njegovu blizinu u svojoj krvi. Deset godina je provela mirno, znajući da ne postoji ni najmanja šansa da ga vidi. Deset godina je radila na svom sazrevanju, na formiranju svoje ličnosti, na svojoj stabilnosti. Na svom lečenju od njega.
Kada se, toga jutra, probudila nesigurna, poljuljana i sumnjičava prema svemu što je postigla, prvo je pomislila na njega. Pomislila je da će se, nekim spletom okolnosti, vratiti u njen život i razoriti ga, kao što je to svojevremeno učinio.
Plašila se toga više od bilo čega drugog. Više od bolesti, smrti, siromaštva, samoće. Iako je znala da svakoga stignu njegovi strahovi, ona svog, tokom trajanja čitave jedne decenije, nije mogla da se oslobodi.
I, eto, sada će morati sa njim da se suoči…

Pridruži se i čitaj sve na sajtu
Uloguj se Pridruži se